Friday, June 6, 2008

tHaNk yOu ALLAH


Manusia biasanya lebih mengahargai sesuatu yang sukar diperolehi tetapi sering melupakan nikmat yang telah tersedia.....

tErlalU banYak NikmAt yaNg ALLAH kuRniakaN paDa kiTa....seHinggakan kita xmmapu nak menghitung nya.....SehInggakan SeTiap aNggota bAdaN kIta pun aDlah pinjaman darinya....
udAra yanG Kita seDut seTiap hari Ini pun pInjaman Buat kita.....MaKa laYAKkah kiTa uNtuk bErpaling Darinya...mAmpukah kita mencari alam yang bukan ciptaan NYa sbagai tempat tinggal....Mampukah kita menahan nafas sehingga sEtenGah jam dAn slamanya.....Sedang kembali kita pun kelak pada tanah yang kita pinjam dariNYA......

pErkataan apa lagi,Hujah apa lagi Yang mahu kamu keluarkan.....SemUa nYA terang Lagi nyata.....Sumanya terTerA di Dalam KitaB sUci Al quran...mukjizAt paliNG agung.....SiApakah kiTA mahu mentakwiL seGala yaNG ada .......Kita Tidak mEngetahui sEgAla aPa yAng aDa di Sebalik...kiTa hanYa menGetaHui yaNg Nyata...sEdanG AllaH meNgeTahui seTiAp yaNg aDa di LanGit dan Di bUmI..kErdIlnya kITA

...terlalu banyaKKah iLmu yaNG ada.....Terlalu cantiKKah paraS ruPA....terlalu banyakkah haRta benDa...terlalU berkUAsakah paNgkat Yang aDa...buKAnkah Ianya pinJaman semata...Bukankah sEgalanya tIada makna JiKa kamu tIdak bersyukur dAn menggunakannya di Jalan yAng diredhai pencipta....

jIka ada iNsan lain yang memberi BantUAn,menYelamatkan Kamu atau kamu menyeLamatKan Atau meMberi bantuan...pAsti mahu dIhargai...pAsti mahU dIucap tErima kAsih....begItu juGa YAng mencipTakan.....DIA menciptakan Seluruh Alam ...bahkAn nyawa sekalipun...Wajarkah kita Untuk bErpaling daRinYa....Wajarkah kitA untuk bOngkak kepadanYA ,wajarkah kitA meLAnggar peRintahnya,Wajarkah kita MElakukan kemungkaran Dan kemaksiatan di Atas bumi pinjaman nYA......

"Maka nikmat TuhaNMU yang maNakah YaNg kamU dustaKan......" Ar-rahman

"tidak aku ciptakan Jin dan Manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaKu...(Adz - dzariyat,56)

"Ya ALLAH,jAdiKanlAh kaMi aNtaRa hAmbA - HaMbaMu yAnG bErSyuKur ....sUpAyA kAmI tiDaK lEka mEnGejAr dUnIa sEdaNg aKhIrAt iTu tEmPat aBadI...aMiN....." surah AL - 'ALA,87:17

RenunG - reNungKan....

1 comment:

~[Wardah al-Farafishah]~ said...

sgt menyentuh perasaan =)
moga jadi bimbingan nafsi wa nafsik
insyaAllah =)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...