Thursday, November 26, 2009

salam eid adha

moga pengorbanan Ismail,
kesungguhan Hajar,
pengabdian Ibrahim 
menjadi ikhtibar dalam perjuangan 
memartabatkan agama Islam
salam eidhul adha kepada semua...
kullu am waantum bikhair..

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...