Friday, December 18, 2009

salam maal hijrah

Abu Abdillah Al-Nu'man bin Basyir r.a berkata,"saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda,
HALAL itu jelas dan HARAM itu jelas,dan diantara keduanya terdapat hal - hal yang musyabbihat (syubhah/samar,tidak jelsa halal dan haramnya),yang tidak diketahui kebanyakan manusia.Sesiapa yang berhati - hati dengan hal - hal mutasyabbihat,maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya.Dan sesiapa yang terjerumus dalam syubah,maka ia seperti pengembala disekitar tanah larangan,hampir hampir ia terjurumus didalamnya.Ketahuilah bahawa setiap raja mempunyai tanah larangan dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal - hal yang diharamkannya.Ketahuilah bahawa dalam tubuh anak adam ada seketul daging.Apabila baik daging itu maka seluruh tubuh itu baik dan apabila rosak seketul daging itu,maka seluruh tubuh itu punrosak.Ketahuilah bahawa ia adalah HATI.


hadis riwayat bukhari dan muslimNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...